ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ


Ενοικιάσεις Φορτηγών για μεταφορές εμπορευμάτων χωρίς αστερίσκους!

Οικονομικά πακέτα για ενοικιάσεις φορτηγών μαζί με τον οδηγό από την Metafores24.ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Στην Metafores24 παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης φορτηγών στην Αττική μαζί με τον οδηγό συζητώντας με τον υποψήφιο πελάτη τις ανάγκες μεταφοράς του για να δώσουμε λύσεις και οικονομικά πακέτα προσφοράς για ημερίσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και μακροχρόνιες μισθώσεις φορτηγών.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ενοικίαση φορτηγών;

  • Δεν απαιτείται εγγύηση από τον πελάτη
  • Δεν χρειάζεστε οδηγό
  • Δεν πληρώνετε καύσιμα, διόδια, ζημιές
  • Τα φορτηγά είναι κλειστά και έχουν υδραυλική πόρτα